Menu

Privacyverklaring

Met deze privacyverklaring informeren wij je graag hoe Bril&Baard met jouw persoonsgegevens omgaat. We vinden het belangrijk dat we alleen gegevens verzamelen die we echt nodig hebben om ons werk goed te doen. 

Heb je vragen over ons privacybeleid of deze privacyverklaring? Neem dan contact met ons op. We informeren je graag!

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Bril&Baard verwerkt op de volgende manieren persoonsgegevens:

1. Ten behoeve van het uitvoeren van ons vak

Als u een actieve zakelijke relatie van Bril&Baard bent worden uw gegevens bewaard. We bewaren zakelijke gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden, zoals het versturen van een offerte of factuur, het maken van afspraken, het leveren van diensten die je bij ons hebt afgenomen of het informeren over voor jou relevante ontwikkelingen binnen onze organisatie en ons vakgebied. We bewaren de bestanden op onze server die in onze studio (Europalaan 500 te Utrecht) staat, om onze klanten bij een mogelijke vervolgopdracht sneller en beter van dienst kunnen zijn. Desgewenst verwijderen we de bestanden, als de klant daar om zou vragen.

2.  Bij het voeren van een administratie

Hiervoor verzamelen wij alleen de benodigde gegevens om de met u gesloten overeenkomst van opdracht financieel en administratief te kunnen uitvoeren en vernietigen deze na de wettelijke verplichte bewaartermijn. Deze gegevens worden opgeslagen op de server van Oxilion, die zich bevinden in Enschede.

3.  Voor het versturen van een digitale nieuwsbrief

Nieuwsbrieven worden gebruikt om ontvangers maximaal 4x per jaar op de hoogte te houden van nieuw werk en ander nieuws rondom onze studio. Op onze mailinglijst verzamelen we voornaam en mailadres van onze klanten en relaties. Aanmelding voor de nieuwsbrief via de website verloopt via een confirmed opt-in. Het is daarnaast mogelijk dat je als bestaande relatie van Bril&Baard op verzoek van een medewerker van Bril&Baard aan het abonneebestand bent toegevoegd. Iedere nieuwsbrief heeft een uitschrijflink, plus een link naar de gegevens van de ontvanger, zodat deze gewijzigd kunnen worden via de link ‘Voorkeuren aanpassen’.

De verzending van onze nieuwsbrief gaat met de online software van MailChimp. Hun servers, onder beheer van de firma the Rocket Science Group LLC, staan in de staat Georgia (U.S.). De webpagina’s waar klantgegevens op staan zoals mailinglijsten zijn beveiligd met een TLS certificaat.

Voor klanten waar Bril&Baard nieuwsbrieven voor verstuurt wordt soms ook MailChimp gebruikt. Hun eigen gegevens plus de gegevens van hun klanten zijn op dezelfde wijze beschermd.

4.  Google Analytics

Op onze eigen website brilenbaard.nl gebruiken we Google Analytics-cookies. We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. We anonimiseren het IP-adres, hebben ‘Gegevens delen’ uitgeschakeld en maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

 

Hoe lang Bril&Baard gegevens bewaart

Bril&Baard bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In sommige gevallen bewaren we gegevens tot 7 jaar vanaf het moment van verzamelen, of zolang als redelijk kan worden vastgesteld dat de relatie actief is. Meestal bewaren we gegevens voor de duur van het project waar een overeenkomst voor afgesloten is. 

 

Delen met anderen

Bril&Baard verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In ieder geval worden uw gegevens nooit zonder uw toestemming gedeeld met derden.

 

Beveiliging eigen server en computers in de studio

De beveiliging bestaat uit:
• Onze server is beveiligd met een wachtwoord;
• De computers in onze studio die in verbinding staan met deze server zijn allemaal voorzien van een eigen wachtwoord;
• De mailaccounts van onze medewerkers zijn beveiligd met een wachtwoord;
• Het mailverkeer zelf gaat via een versleutelde verbinding met een TLS certificaat;
• De personen werkzaam voor Bril&Baard hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Bril&Baard verstrekte persoonsgegevens.
• Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Bril&Baard verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via remy@brilenbaard.nl.
 

Privacyverklaring Bril&Baard, versie 2018-01